Onze compagnons

Jacqueline Anderson

Vanuit een oprechte belangstelling voor wie de overledene was, help ik nabestaanden met het organiseren en realiseren van een passend en liefdevol afscheid waarin de eigenheid van de gestorven mens weerspiegeld wordt.
Datgene aanreiken wat daarvoor nodig is.
Aandachtig en toegewijd.
Als een baken van rust en mededogen.

 

Annet Dane

Met eerbied voor de overledene en respect voor nabestaanden en uitvaartorganisatie lever ik graag mijn bijdrage aan het vormgeven van een liefdevol afscheid. Met een natuurlijk gevoel voor de mate van regie, praktische ondersteuning en de ruimte die op dat moment gewenst is.

 

Carin Graveland

Rust, aandacht, warmte, nabijheid…
In het begeleiden van een afscheid zoek ik samen met de nabestaanden naar een vorm die aansluit bij hun wensen, in het bijzonder bij die van de overledene.
Waarbij ik, wanneer die niet bekend is, samen met hen onderweg ga om tot een waardig en liefdevol samenzijn te komen.
Ik sta open voor ieder verzoek om een afscheid te begeleiden.
Van klein en intiem, tot complex en omvangrijk.
Aandachtig, rustig, warm en vooral, nabij…

 

Marieke van der Kleij

Een gids zijn in de dagen van afscheid nemen. Stap voor stap, in alle rust.
Keuzes maken. Samen. En met elkaar komen tot een waardig, liefdevol en persoonlijk eerbetoon.
Een passend afscheid dat recht doet aan wie hij of zij was.

 

Sonja Koster

Het is mijn intentie om ieder afscheid van harte met al mijn aandacht te begeleiden.
Om binnen de gegeven mogelijkheden samen met de nabestaanden te komen tot een liefdevolle en waardige bijeenkomst. Roeiend met de riemen die we hebben.
Zorgvuldig, toegewijd.
Met diep respect voor al wat mij toevertrouwd wordt.

 

Petra Matthes

Welgemeende aandacht, ruimte…
Afstemmen, luisteren.
Vorm en kleur geven aan wat gehoord, gezien, ervaren wil worden.
Betrokken, gastvrij, oprecht.
In verbondenheid met nabestaanden, uitvaartorganisatie en mijn rol als uitvaartcompagnon.

 

Marinta Rutten

Daadwerkelijk van betekenis kunnen zijn als uitvaartcompagnon vraagt om een ontvankelijke houding. Om een open blik, improvisatietalent, respect voor verschillen en het vermogen daarin mee te bewegen.
Maar evenzeer om zelfkennis. Weten waarom ik doe wat ik doe, elke uitvaart opnieuw:
zo wil ik mijn vak verstaan; zo kan ik daadwerkelijk van betekenis zijn.

 

Maryse Smelt

Goed luisteren naar alle naasten van de overledene.
Vooral ook “tussen de regels door”, dat wat zonder woorden gezegd, of bedoeld wordt.
Warmhartig, integer en respectvol te werk gaan, naar betrokkenen en uitvaartorganisatie.
Zorg dragen voor een liefdevol afscheid.
Zo wil ik als compagnon van betekenis zijn.