Onze compagnons

Jacqueline Anderson

Vanuit een oprechte belangstelling voor wie de overledene was, help ik nabestaanden met het organiseren en realiseren van een passend en liefdevol afscheid waarin de eigenheid van de gestorven mens weerspiegeld wordt.
Datgene aanreiken wat daarvoor nodig is.
Aandachtig en toegewijd.
Als een baken van rust en mededogen.

 

Annet Dane

Aandachtig en met eerbied voor de overledene komen tot een liefdevol afscheid.
Een afscheid dat past bij wie deze mens was die het leven los heeft gelaten.
Waarbij ik met een natuurlijk gevoel voor de mate van regie mijn ondersteuning afstem op dat wat zij die achterblijven willen en kunnen.
Een, voor mij vanzelfsprekend meebewegen met de gegeven omstandigheden.

 

Carin Graveland

Rust, aandacht, warmte, nabijheid…
In het begeleiden van een afscheid zoek ik samen met de nabestaanden naar een vorm die aansluit bij hun wensen, in het bijzonder bij die van de overledene.
Ik sta open voor ieder verzoek om een afscheid te begeleiden.
Van klein en intiem, tot complex en omvangrijk.
Aandachtig, rustig, warm en nabij…

 

Marieke van der Kleij

Een gids zijn in de dagen van afscheid nemen. Stap voor stap, in alle rust.
Keuzes maken. Samen. En met elkaar komen tot een waardig, liefdevol en persoonlijk eerbetoon.
Een passend afscheid dat recht doet aan wie hij of zij was.

 

Sonja Koster

Het is mijn intentie om ieder afscheid van harte met al mijn aandacht te begeleiden.
Om binnen de gegeven mogelijkheden samen met de nabestaanden te komen tot een liefdevolle en waardige bijeenkomst. Roeiend met de riemen die we hebben.
Zorgvuldig, toegewijd.
Met diep respect voor al wat mij toevertrouwd wordt.

 

Marinta Rutten

Van betekenis kunnen zijn bij het afscheid van een overledene.
Dit is waarom ik met hart en ziel voor het vak van uitvaartbegeleider heb gekozen.
Luisterend, nabij, open en ontvankelijk voor wie wat ik ontmoet.
In verbondenheid met nabestaanden komen tot een persoonlijk en waardig afscheid.
Mocht het nodig zijn ook improviserend.
Niet alles is altijd in een strak plan te gieten. Uitvaren is mensenwerk.
Een gebeurtenis voor en door mensen.

 

Maryse Smelt

Goed luisteren naar alle naasten van de overledene.
Vooral ook “tussen de regels door”, dat wat zonder woorden gezegd, of bedoeld wordt.
Warmhartig, integer en respectvol te werk gaan, naar betrokkenen en uitvaartorganisatie.
Zorg dragen voor een liefdevol afscheid.
Zo wil ik als compagnon van betekenis zijn.