Onze compagnons

Sascha van den Brink

Samen met nabestaanden onderweg zijn in de vormgeving van een passend afscheid.  Vooral dat: samen zijn en doen. Dit en de zorg voor een goede samenwerking met de uitvaartorganisatie waar ik dit afscheid voor begeleid.

 

Annet Dane

Met eerbied voor de overledene en respect voor nabestaanden en uitvaartorganisatie lever ik graag mijn bijdrage aan het vormgeven van een liefdevol afscheid. Met een natuurlijk gevoel voor de mate van regie, praktische ondersteuning en de ruimte die op dat moment gewenst is.

 

Carin Graveland

Als uitvaartcompagnon neem ik van harte werk uit handen. Bied ik rust. Respectvol afgestemd op alle betrokkenen: uitvaartorganisatie en nabestaanden. Open en persoonlijk. Zelfstandig, krachtig en transparant. Toegerust op ieder verzoek: van klein en intiem, tot complex en omvangrijk.

 

Sonja Koster

Voorwaarden scheppen binnen gegeven omstandigheden, dat is de basis van mijn werk.
De draad oppakken zoals die mij aangereikt wordt, roeien met de riemen die er zijn en van daaruit
vormgeven aan een afscheid. Nauwkeurig, consciëntieus en aandachtig.
Met respect voor al wat me toevertrouwd wordt.

 

Marjolein Lofvers

Als uitvaartcompagnon word ik geconfronteerd met laatste wensen en voldongen feiten.
Met saamhorigheid en diversiteit. Met open en gesloten deuren. Met leven en dood.
Dit alles verkennen, onderkennen en erkennen. En dan verbondenheid creëren.
Instemming, betrokkenheid. Dát is de uitdaging en de vreugde van dit bijzondere vak.

 

Marinta Rutten

Daadwerkelijk van betekenis kunnen zijn als uitvaartcompagnon vraagt om een ontvankelijke houding.
Om een open blik, improvisatietalent, respect voor verschillen en het vermogen daarin mee te bewegen.        Maar evenzeer om zelfkennis. Weten waarom ik doe wat ik doe, elke uitvaart opnieuw: zo wil ik mijn vak verstaan; zo kan ik daadwerkelijk van betekenis zijn.